OSOBA RZEKA, VILCABAMBA. EKWADOR

Marta-wlazlinska-osoba-rzeka

     

W październiku 2008 roku Ekwador stał się pierwszym krajem, który uznał Naturę za podmiot praw, w ramach praw gwarantowanych konstytucyjnie. Zgodnie z art. 71 ekwadorskiej konstytucji z 2008 r., „Natura, czyli Pachamama, gdzie życie jest odtwarzane i tworzone, ma prawo do integralnego poszanowania jej istnienia, jej utrzymania i regeneracji jej cyklów życiowych, struktury, funkcji i procesów ewolucyjnych”. Konstytucja upoważnia każdą „osobę, wspólnotę, lud lub narodowość” do egzekwowania tego prawa poprzez procesy konstytucyjne.

Krótko po przyjęciu przez Ekwador nowej konstytucji, rząd prowincji Rząd prowincji Loja wyrzucił „tysiące ton gruzu” z budowy autostrady do rzeki Vilcabamba, poważnie ograniczając jej koryto i powodując znaczne powodzie w dół rzeki. Sprawa trafiła do Sądu w Prowincji Loja, który w 2011 uznał prawa konstytucyjne rzeki Vilcabamba, stając się pierwszym sądem, który uczynił to dla jakiejkolwiek rzeki.

Rzeźba będąca częścią kolekcji “Osoba Rzeka”, którą pokazałam na wystawie w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Marzec 2023

“osoba rzeka. vilcabamba, ekwador” – wysoko wypalana rzeźba ceramiczna zdobiona patyną i rdzą. Wysokość: 38 cm

zobacz wszystkie rzeźby z kolekcji (klik)
marta-wlazlinska
marta-wlazlinska-osoba-rzeka
marta-wlazlinska-osoba-rzeka
marta-wlazlinska-osoba-rzeka-vilcabamba
marta-wlazlinska-osoba-rzeka-vilcabamba
marta-wlazlinska-osoba-rzeka-vilcabamba
marta-wlazlinska-osoba-rzeka-vilcabamba
marta-wlazlinska-osoba-rzeka-vilcabamba
marta-wlazlinska-osoba-rzeka-vilcabamba
marta-wlazlinska-osoba-rzeka-vilcabamba
marta-wlazlinska-osoba-rzeka